Martin Luijendijk beeldend kunstenaar

Het rood/cyaan brilletje dat nodig is om het project Limited space goed te kunnen bekijken kan gratis worden besteld door een gefankeerde en geadresseerde enveloppe naar het adres hieronder te sturen:

Martin Luijendijk

Roerstraat 25

3812 EW Amersfoort

06 14 606 595

mart.luijendijk(at)gmail.com