Martin Luijendijk beeldend kunstenaar

Boerenerven

1991 – 1993

De serie bestaat  uit foto’s die gemaakt zijn op kleinschalige veeteeltbedrijven voornamelijk in Midden-Delfland, maar ook in de Krimpenerwaard. Op deze bedrijven is een grote variatie van situaties in stallen, schuren en werkplaatsen aan te treffen. Situaties die rommelig aandoen, maar niet chaotisch zijn, omdat ze het resultaat zijn van drukke werkzaamheden. Hier zijn beelden te creëren die een schijnbaar onsamenhangende opeenhoping van installaties, machines, gereedschappen en allerlei materialen laten zien. Resulterend in evenwichtige complexe compositie zonder een duidelijk aandachtspunt en zonder een eenduidig verhaal, maar met de sporen die mensen tijdelijk achterlaten.