Martin Luijendijk beeldend kunstenaar.

voortgang

2004 – 2008

Dit project richt de aandacht op het begin en einde van de levensloop van gebouwen: opbouw en afbraak. De specifieke locatie en wanneer het gefotografeerd is, is onbelangrijk. Het gaat om opbouw en afbraak in het algemeen.
De opbouw- en afbraaksituaties worden gefotografeerd met selectieve scherpte, voor- en achtergrond zijn onscherp. Dit schept verwarring over de schaalgrootte van het onderwerp. De ‘werkelijkheidsweergave’ is betrekkelijk.
De nog niet in gebruik genomen en de verlaten bouwwerken laten niets zien van de toekomstige of de vroegere gebruikers. Het voorbije is afgesloten en al bijna vergeten. De toekomst is open, maar zonder de collectieve vooruitgangsgedachte van vroeger. Er is geen vooruitgang, maar ook geen achteruitgang: er is alleen voortgang.