Martin Luijendijk beeldend kunstenaar

Limited space

In al mijn projecten is de omgeving van de mens het aandachtspunt. De mensen zelf zijn de grote afwezigen in het beeld. Hierdoor wordt de aandacht niet gevestigd op het individu maar op de mens in algemene zin. Het gaat over de manier waarop de mens de omgeving vormt, maar vooral hoe de omgeving de mens vormt. In mijn visie is de rol van de mens als een vrij kiezende sturende factor, die de omgeving vormt, beperkt. Hij is eerder een speelbal van de mechanismen in een hoog ontwikkelde samenleving. In grote lijnen is de vrije wil relatief en zijn de omgeving en de tijd waarin men leeft bepalend voor wie men is. Mijn projecten maken dit steeds op een andere manier zichtbaar.

Het project waaraan nu gewerkt wordt bestaat uit stereofoto’s. Ten opzichte van ‘gewone’ foto’s is er dus een dimensie extra: diepte. Vaak wordt, door toepassing van lange belichtingstijden, beweging als driedimensionale onscherpte vastgelegd. Zodoende wordt aan de ruimte ook de dimensie tijd toegevoegd. Alle beelden, ook die zonder beweging, verbeelden ruimte en tijd.

Normaliter wordt voor stereofotografie een basis (de afstand tussen de 2 opnamelenzen) genomen van de gemiddelde oogafstand. Door een grotere basis te kiezen, wordt het gefotografeerde als kleiner ervaren. Hetzelfde wordt ervaren bij de foto’s van het project ‘Continuation’, door toepassing van selectieve scherpte. Dit heeft echter veel beperkingen bij het fotograferen en het kiezen van onderwerpen. Het toepassen van stereofotografie geeft de mogelijkheid de onderwerpskeuze te verruimen. De onderwerpen zullen een breed spectrum beslaan, van atomen tot sterren en van het begin tot het einde van het leven.

De titel van het project verwijst naar het fenomeen dat de beelden, door de stereo-opname met een grote basis, er als een kijkdoos uitzien. Bovendien verwijst de titel naar de beperkte bewegingsruimte van de mens in de eerder genoemde verhouding mens/omgeving. Ook tijdelijkheid en het voortgaan van de tijd behoren tot de beperkingen.

Onderstaande afbeeldingen zijn twee presentatie opstellingen; een Cobox (tijdens de tentoonstelling Märklin World bij de KAdE, 2012) en een kijkkast (tijdens een tentoonstelling bij CBKU, 2011).

Show cobox KAdE
Show kijkkast CBKU