Martin Luijendijk beeldend kunstenaar

GROEI

De opnamen voor dit project zijn gemaakt in het glastuinbouwgebied ‘Het Westland’ in de periode van 1999 tot 2002.

Het project GROEI bestaat uit de onderdelen: de tijd, de productie, de mens

de tijd

Een oneindig lange film (filmloop) toont in een overzicht (totaalbeeld) het geconditioneerde groeien van gewassen in een kas. De film laat versneld een heel groeiseizoen zien van drie gewassen na elkaar; van de  kale grond, via het aanplanten, het oogsten en het verwijderen van het gewas tot opnieuw slechts de kale grond overblijft. Gepresenteerd als filmloop, lijkt het proces van het groeien en het opeenvolgen van de seizoenen zich oneindig te herhalen.

de productie

De serie bestaat uit een gevarieerde reeks op zichzelf staande zakelijke foto’s: een veilinghal, ontkiemende zaadjes, de glazen stad vanuit de lucht, assimilatieverlichting, DNA-fingerprints, een bodemprofiel, hommels (voor de bestuiving), enz. Deze reeks met een grote diversiteit laat op een heldere onbevangen manier veel kanten zien van het moderne systeem van produceren.

de mens

Aan de basis van de glastuinbouwsector staan de individuele bedrijven. Kenmerkend is dat het woonhuis en het bedrijf naast elkaar zijn gebouwd. Bedrijfs- en privé-zaken vermengen zich met elkaar in de werkruimte, ‘de schuur’. Het meest zullen deze situaties te vinden zijn op traditionele kleinschalige tuinbouwbedrijven, omdat de scheiding bedrijf/privé daar veel minder is dan op de grootschalige moderne bedrijven. Het resultaat is een serie interieurfoto’s van aangetroffen situaties. Elke foto verteld in één beeld iets over het bedrijf en over de mensen die het bedrijf runnen. Hoewel de mens zelf niet afgebeeld wordt, is hij wel indirekt aanwezig door de achtergelaten sporen op de plaats waar leven en werken met elkaar verweven zijn.

De titel ‘GROEI’ heeft betrekking op de drie onderdelen van het project. Het is duidelijk dat de titel slaat op het groeiproces van de gewassen in een geconditioneerde omgeving, zoals het onderdeel de tijd  verbeeldt. Het onderdeel de productie heeft betrekking op de verhoging van de opbrengst per bedrijf door schaalvergroting, gebruik van productievere rassen en steeds beter beheersbare groeicondities, resulterend in de economische groei van de totale glastuinbouwsector. Een individueel bedrijf moet uitbreiden om te overleven. De keuze is groeien of stoppen. Omdat kleine traditionele bedrijven plaatsmaken voor grote moderne bedrijven zullen situaties, zoals verbeeld in het onderdeel de mens, uiteindelijk verdwijnen.